Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Due to the subject of my studies in architecture (MArch) in U.K and environmental design (MSc) in Greece, I write for all that have happened to me and to all may follow. My motto is "Change equals critical thinking that either is followed by or follows action"!

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Creativity = Courage


SUMMER + HOLIDAY WORKSHOPS 
Starting in 2012 on the occasion of the first summer campaign of reading and creativity by Future Library (www.futurelibrary.gr) in Central Public Library of Levadia, Region of Central Greece, I have designed several different workshops for children and adults on volunteering, the love of reading, architecture, culture in collaboration with libraries and other institutions and I continue to do so.

Από το 2012 και την πρώτη καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας Future Library (www.futurelibrary.gr) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς έως σήμερα έχω σχεδιάσει αρκετά διαφορετικά εργαστήρια σε παιδιά και ενήλικες με θέμα τον εθελοντισμό, την φιλαναγνωσία, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη και άλλους φορείς και συνεχίζω.

WORKSHOPS for children and adults on VOLUNTEERING 

1. NEW WORKSHOP: I draw what the Greek Red Cross does...with the 2nd Gymnasium of Levadia.
 05/12/2014 @  2nd Gymnasium of Levadia.12/12/2014 19/12/2014 
3 WORKSHOPS
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children @ Gymnasium (12 - 15 years old).


 

WORKSHOPS for children upon the LOVE of READING

1. A BOX that tells... a STORY. 
Summer Campaign Future Library 2012 @ Central Public Library of Levadia. 
4 WORKSHOPS

24.07.2012 - 21.07.2012 - 26.07.2012 - 23.08.2012.
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children (6 - 12 years old).
1. ΤΟ ΚΟΥΤΙ με τις ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Kαλοκαιρινή Εκστρατεία Future Library 2012 @ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.
4  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Διάρκεια: 90’/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.Συμμετέχοντες: Παιδιά 6 - 12 ετών.24, 26.07.2012 @ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.21, 23.08.2012.
 2. NEW WORKSHOP: A BOX that tells... a STORY @ CHRISTMAS.
2 WORKSHOPS 
15 and 22.12.2012 @ Central Public Library of Levadia.
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children (8 - 12 years old).
3. NEW WORKSHOP: Carnival Masks inspired by literary heroes. 
5 WORKSHOPS / 25.02.2013 - 01.03.2013 @ Central Public Library of Levadia.
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children of D, E and F Class of Primary School (8 - 12 years old).
4. NEW WORKSHOP: MinimAETOS ( A KITE with a message).
14/03/2013 @ The House of Books, Bookstore (Levadia). 
Duration: 90 min.
Participants: Children (8 - 12 years old).5.NEW WORKSHOP: Dancing Festival Amusement Cars. 
3/17/2013 @ Municipal Library of Orchomenos.
Duration: 90 min.
Participants: Children (8 -12 years old).


6. NEW WORKSHOP: I give an easter egg to you as a gift because ... 
2 WORKSHOPS 
23.04.2013 and 25.04.2013 @ The House of Books, Bookstore (Levadia).
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children (8 -12 years old).WORKSHOPS for children and adults on ARCHITECTURE

1. NEW WORKSHOP: SKETCH IT UP.Architectural Design with the help of Google SketchUp 2014. 
MARATHON CREATIVITY, 06.12.2013 @ MEDIA Lab, Central Public Library of Levadia.
Duration: 90 min.
Participants: Adults.


2. NEW WORKSHOP: MUSIC ROOM - Interior Design inspired by the work of Greek and foreign composers from the database of the Music Library of Greece "Lilian Voudouri'. 

2 WORKSHOPS 
17.05.2014 @ Media Lab, Central Public Library of Levadia.
24.05.2014
Duration: 120 '/ workshop.
Participants: Adolescents (12 - 18 years old).


3. NEW WORKSHOP: "Young ARCHITECT" - Architectural Workshop for children.
2 WORKSHOPS
15.05.2015 @ Media Lab, Central Public Library of Levadia.
18.05.2015
Duration: 120 '/ workshop.
Participants: Pupils (10 - 12 years old).

Με έμπνευση από τα βιβλία, «Ουρανοξύστες» του Germano Zullo, «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας» του Frank Viva, «Ο μικρός αρχιτέκτονας και η στρουθοκάμηλος Ρωξάνη» του Χρήστου Μπουλώτη κ.ά., καθώς και τις λέξεις κλειδιά Συλλογή – Φως – Υλικά – Θέα – Κλίμακα – Μαγεία – Πέρασμα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Συλλέγω εμπειρίες»... τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το έργο του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Renzo Piano, ο οποίος σχεδίασε το Κέντρο Πολιτισμού "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" στο Δέλτα Φαλήρου στην Αθήνα το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2016... ενώ σχεδίασαν την δική τους εκδοχή για ένα Κέντρο θεραΠεΙας από την ΣτεΝαχώρια @ ΚΠΙΣΝ το οποίο θα μπορούσε ως Δένδρο - Σπίτι να αναπτυχθεί σε ένα από τα 1.200 δένδρα τα οποία πρόκειται να φυτευτούν στο πάρκο συνολικής έκτασης 170.000 τ.μ. 

Inspired by the books, "Skyscrapers" by Germano Zullo, « Young Frank, Architect" by Frank Viva, « A young architect and an ostrich named Roxanne" by Christos Boulotis etc. and keywords Collection - Light - Materials - View - Scale - Magic - Passage of the educational game "I collect experiences" ... children had the chance to be in contact with the work of renowned architect Renzo Piano, who designed the Cultural Center "Stavros Niarchos Foundation" at the Faliron Delta in Athens to be completed in 2016 ... but also to design their own version of a Depression Treatment Center @ SNFCC which could exist as a potential Tree - House to be developed into one of the 1,200 trees that are designed to be planted in the Stavros Niarchos Park of a total area of ​​170,000 square meters.WORKSHOPS for children and adults on CULTURE 


1. Introduction to the Cycladic Civilization 3300 - 1100 BC.

8 Workshops - 07/03/2013 - 3/26/2013 @ Central Public Library of Levadia.
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children of Primary School.
Project Management: Chara Charcharidou, Teacher.
Presentation: Maro Rodi.www.cycladic.gr2. NEW WORKSHOP: My story / visit at the archaeological site of the Delphi Museum. 
International Museum Day 18/05/2013 @ Archaeological Museum of Delphi, Central Greece. 
Duration: 90 min.
Participants: Adults.
Project Management: Athanasia Psalti, Archaeologist - Curator of the Archaeological Museum of Delphi.
Presentation: Maro Rodi.
3.NEW WORKSHOP: Introduction: Orchomenos - Mycenae 1600 - 1100 BC. 
19 -20 /10/2013 @ Municipal Library of Orchomenos.
Duration: 210 '/ workshop.
Participants: Children (7-14 years old) and adults.
4.NEW WORKSHOP: Greeting Cards in Ancient Greek 
with a theme based on the archaeological finds at the sanctuary of Ptoos in Viotia, Region of Central Greece.
16/03/2014 @ Municipal Library of Orchomenos.
Duration: 120 '.
Participants: Children (7-14 years old) and adults.
5. NEW WORKSHOP: Day and Night, I study my cultural heritage - Freehand Drawing of the Medieval Castle of Levadia. 
Summer Campaign Future Library 2014 @ Central Public Library Levadia. 
21/06/2014.
Duration: 90 min.
Participants: Children (7-14 years old) and adults.6.NEW WORKSHOP: Greeting Cards in Ancient Greek 

to the lost city of TEGYRA/ next to modern village of Dionysus*, Viotia, Region of Central Greece...

with a theme based on the building program of a Greek city of the 5th century to the 1st century B.C., a period which the Greeks adorned public space with ornate buildings of which six (6) were selected:

1 - The Temple of Apollo, Delphi (4th c.).
2 - The Tholos, Delphi (4th c.).
3 - The Bouleuterion, Miletus (2nd c.).
4 - The Stoa of Attalos II, Athens (2nd c.).
5 - The Theatre, Epidaurus (4th c.).
6 - The Panathenaic stadium, Athens (4th c.).
16/07/2016 @ Dionysus, Viotia, Region of Central Greece.
Duration: 120 '.
Participants: Children (7-14 years old) and adults.
WORKSHOPS for children on COLOUR


1. NEW WORKSHOP: Graffiti /Calligraffiti. 
Summer Campaign "In libraries the world is colorful» Future Library 2013.11 workshops @ 11  Libraries of Region of Central Greece ** Domokos, Galaxidi, Itea, Lamia, Atalanti, Chalcis, Thebes, Psachna, Orchomenos, Levadia, Karpenisi. 
15.06.2013 - 15.09.2013.
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children (6 - 16 years old).
2. NEW WORKSHOP: Lots of Color, not much Cost!  
Summer Campaign "In libraries the world is colorful» Future Library 2013.11 workshops @ 11 Libraries of Region of Central Greece ** Domokos, Galaxidi, Itea, Lamia, Atalanti, Chalcis, Thebes, Psachna, Orchomenos, Levadia, Karpenisi. 
15.06.2013 - 15.09.2013
Duration: 90 '/ workshop.
Participants: Children (7 - 14 years old).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου