Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Teaching interior design @ KDVM - Part I (2015).

Καλή Αρχή! 
Εκπαιδευτική Περίοδος: Φεβρουάριος - Μάιος 2015.
Διαμόρφωση - Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων (25 ώρες) @ Κ.Δ.Β.Μ. Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου*
Εκπαιδεύτρια: Μαρία (Μάρω) Ρόδη.
 *Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (δηλ. σε επίπεδο Δήμου).

Have a Good Start!
Training Period: February to May 2015.
Interior Design (25 hours) @ K.D.V.M. - Region of Central Greece and Southern Aegean*
Instructor: Maria (Maro) Rodi.
* The Centers of Lifelong Learning (K.D.V.M.) is the basic adult education structure in Greece from 2010 that works at a local level (i.e. at a municipal level).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου