Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Due to the subject of my studies in architecture (MArch) in U.K and environmental design (MSc) in Greece, I write for all that have happened to me and to all may follow. My motto is "Change equals critical thinking that either is followed by or follows action"!

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Teaching interior design @ KDVM - Part I (2015).

Καλή Αρχή! 
Εκπαιδευτική Περίοδος: Φεβρουάριος - Μάιος 2015.
Διαμόρφωση - Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων (25 ώρες) @ Κ.Δ.Β.Μ. Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου*
Εκπαιδεύτρια: Μαρία (Μάρω) Ρόδη.
 *Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (δηλ. σε επίπεδο Δήμου).

Have a Good Start!
Training Period: February to May 2015.
Interior Design (25 hours) @ K.D.V.M. - Region of Central Greece and Southern Aegean*
Instructor: Maria (Maro) Rodi.
* The Centers of Lifelong Learning (K.D.V.M.) is the basic adult education structure in Greece from 2010 that works at a local level (i.e. at a municipal level).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου