Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Architectural Awards 2017 - Our choice


Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017 - Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (EIA).
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.
21.09.2017 - 19.11.2017

Architectural Awards 2017 - Hellenic Institute of Architecture (HIA).
Benaki Museum, Athens, Greece.
21.09.2017 - 19.11.2017


Tα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του ΕIA αφορούν στο πραγματοποιημένο έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων και απονέμονται κάθε 4 χρόνια από το 2000. 
Υπάρχουν 3 βραβεία, τα οποία αφορούν 3 διαφορετικές κατηγορίες και είναι όλα ισοδύναμα.
Η πρώτη κατηγορία αφορά την κατοικία, 
η δεύτερη κατηγορία αφορά τα κτίρια κοινόχρηστης λειτουργίας, 
ενώ η τρίτη κατηγορία αφορά την ανακαίνιση. 
Στόχος των Βραβείων Αρχιτεκτονικής είναι η επισήμανση και η ανάδειξη εκείνων των σύγχρονων αρχιτεκτονικών πραγματοποιήσεων των οποίων ο κατασκευαστικός, τυπολογικός και μορφολογικός χαρακτήρας, καθώς και η ένταξη στο περιβάλλον, συνθέτουν μια δημιουργική πρόταση με ανανεωτικά στοιχεία, στο πλαίσιο του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος.
Πρώτα, 
η φίλη μου Κατερίνα Μπόχλου,  
και μετά εγώ, 
ήμασταν εκεί και αυτές είναι οι 2 επιλογές μας...Norwegian Embassy in Athens, Greece.
Architects: gfra Architecture 
Project Year: 2015
Photographs: Panagiotis Voumvakis

  

  The Architectural Awards of the HΙΑ are awarded every 4 years, since 2000, for a project that has been completed in Greece. 
There are 3 prizes, which concern 3 different categories, and are all equal in stature. 
The first category is awarded to residences, 
the second concerns buildings for public and common use,
and the third category concerns renovations. 
The purpose of the Architecture Awards is to draw attention to and highlight those contemporary architectural creations that, due to construction, type and form, as well as the way they are inserted into their environment, constitute a creative proposal with innovative elements, in line with the existing built environment.
First, 
my friend Katerina Bochlou, 
and then I, 
were there and these are our 2 choices ...

Optical shop C_29 / ’Optimist’ in Chalcis, Greece.
Architects: 314 Architecture Studio

Project Year: 2015
Photographs: Panagiotis Voumvakis
Καλή Συνέχεια /  To the future!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου