Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

3 Colourful days in Delphi, 17-18-19 May 2013

Τα σκίτσα μου/φωτογραφίες

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 
18.05.2013

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)

Δημιουργική γραφή + Εικόνα. 
Θέμα: Η δική μου ιστορία/επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.
My sketches/ photos

International Museum Day
05/18/2013
Archaeological Museum of Delphi (HONOREE MUSEUM)

Creative writing + Image.
Subject: My story / Visit the archaeological site and the Archaeological Museum of Delphi.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
Η Σφίγγα των Ναξίων (570-560 Π.Χ) που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών ήταν προσφορά των κατοίκων της Νάξου στο Μαντείο των Δελφών.Το κολοσσιαίο άγαλμα της Σφίγγας με γυναικείο κεφάλι, αιλουροειδές σώμα και φτερούγες πουλιού ήταν τοποθετημένο σε ψηλό κίονα, με συνολικό ύψος 12,45 μέτρα. Όπως μαθαίνουμε από την επιγραφή της βάσης, η Νάξος τιμήθηκε από τους ιερείς του Απόλλωνα με το προνόμιο της προμαντείας. Με την δωρεά τους αυτή, οι κάτοικοι της Νάξου εξέφρασαν την ευημερία του νησιού τους, καθώς και την πολιτική και καλλιτεχνική υπεροχή της πατρίδας τους στην αρχαϊκή εποχή.
 Πηγή: Ροζίνα Κολώνια (2006). Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. Εκδόσεις ΟΛΚΟΣ. 
Αναρωτιέμαι γιατί διάλεξα να σταθώ δίπλα της και να την σχεδιάσω ξανά και ξανά...Με εντυπωσιάζει ο όγκος, η ανατομία και το ύψος της. Γιατί; Είναι ένα αίνιγμα που δεν θέλω να λύσω.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ 
Να ευχαριστήσω την έφορο Δελφών και αρχαιολόγο κα Νάνσυ Ψάλτη για την επιλογή της να συμμετάσχω στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2013 με την Συνάντηση Φιλαναγνωσίας στην αίθουσα Φιλοσόφων του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών, την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων Παρασκευή 17 Μαϊου στις 7 μ.μ.
Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες της κα Νάνσυ Ψάλτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, την Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών κα Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου, τον Νίκο Πετρόχειλο, τον Γιώργο Αλτιπαρμάκη,την Παγώνα Ζαχαροπούλου,την Εβελίνα...
Τον συγγραφέα/ καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Aix en Provence  κ. Philippe Jockey, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τους μαθητές του στην Συνάντηση Φιλαναγνωσίας.
Τον Γιώργο Ξένο και την Χριστίνα Ντούβρη - Ξένου.
Τον Δημήτρη Κατσούνη για τις υπέροχες φωτογραφίες του.
Τον αδελφό μου και δημοσιογράφο Λάμπρο Ρόδη για την αμέριστη συμπαράσταση.


WEAKNESS 
The Sphinx of Naxians (570-560 BCE) hosted at the Archaeological Museum of Delphi was a donation to Delphi by the residents of Naxos, Greece.To colossal statue of the Sphinx with a female head, feline body and wings bird was placed in a tall column with a total height of 12.45 meters. As we learn from the inscription on the base, Naxos was honored by the priests of Apollo with the privilege of promanteia. With this donation, the inhabitants of Naxos expressed prosperity of their island, and the political and artistic excellence of their homeland in the Archaic period. 
Source: Rosina Kolonia (2006). The Archaeological Museum of Delphi. OLKOS Publications .
I wonder why I chose to stand beside her and draw her again and again ... I am impressed by her volume, anatomy and size. Why? It is a riddle,I do not want to solve. 

DESIRE
To thank the Superintendent of Delphi and Archaeologist Miss Nancy Psalti for asking me to actively participate in a meeting for the love of reading, part of the celebration of the International Museum Day 2013 at the Philosopher's  Hall of the Archaeological Museum of Delphi, the first day of the events, Friday the 17th May 2013 at 7 p.m. 
Thanks also to colleagues  of Miss Nancy Psalti at the Archaeological Museum of Delphi, the President of the Friends of the Archaeological Museum of Delphi Miss Greta Christofilopoulou, Nikos Petrochilos, George Altiparmakis, Pagona Zacharopoulou, Evelina ...
Thank you to Mr. Philippe Jockey, Writer/ Academic Archaeologist at the University of Aix en Provence , who participated in the meeting with his students. 
Georgios Xenos and Christina Douvri - Xenos. 
Dimitris Katsounis for his wonderful pictures.
My brother and journalist Lampros Rodis for his immense support.


Οι σημειώσεις του Γιώργου Ξένου


Η έκθεση "ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ" του Γιώργου Ξένου παρατείνεται έως τις 20 Μαΐου 2013.
 Η ενότητα των έργων που εκτίθενται, με επίκεντρο τον άνθρωπο, εστιάζει στη διαχείριση και μετάδοση της πληροφορίας και εντάσσεται σε έναν ελλειπτικό τρόπο επικοινωνίας, σε ένα άλλο είδος «χρησμού». Οι Διερχόμενοι σηματοδοτούν έναν αναστοχασμό – φόρο τιμής στο Δελφικό πνεύμα και φως – συνεχίζοντας το διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. 

Κεντρικός άξονας της έκθεσης είναι η εγκατάσταση των Διερχομένων, ένα πλήθος ανθρωπίνων περιγραμμάτων από σίδηρο, οι επτά Πύλες, εγκατάσταση από σίδηρο, η Κιβωτός της Πληροφορίας, εγκατάσταση από plexi glass, ο Απόλλων, ακρυλικό σε χαρτί, η Πύλη της Γραφής, μελάνι σε χαρτί. 
Φωτο: Διερχόμενοι, εγκατάσταση από σίδηρο, 200 x 65 εκ. έκαστο, 2011-2012.

The exhibition "Passers-by" by visual artist Georgios Xenos at the archaeological Museum and the Delphi archaeological site is extended until 20 May 2013.

The module works exposed, people-oriented, focusing on the management and transmission of information and is in an elliptical way of communicating in another kind of "oracle". Transit signal a reflection - a tribute to the
Delphic spirit and light  - continuing the dialogue between past and present.


Centerpiece of the exhibition is the installation of passersby, a human crowd contours of iron, the seven gates, installation of iron, the Ark of Information, installation of plexi glass, Apollo, acrylic on paper, the Gate of Scripture, ink on paper .

Photo: "Passers-by", installation of iron, 200 x 65 cm each, from 2011 to 2012.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών τιμήθηκε εφέτος για τα 110 χρόνια από την λειτουργία του. Με την αμέριστη βοήθεια όλων, ελπίζω να λειτουργεί συνεχώς.

Καλή Συνέχεια.

The Archaeological Museum of Delphi was honored this year for the 110 years of its operation. With the unconditional support of all, I hope to run continuously.

Good luck.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου