Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

European Heritage Days (EHD) in AthensΕυρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2014. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,Αθήνα, Ελλάδα.
Θέμα:Τα πρόσωπα του Χρόνου.

Μία φορά το χρόνο, οι πολίτες σε 50 χώρες γιορτάζουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Αυτή η πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ξεκίνησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991, υπήρξε από το 1999 μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτοντας νέα πολιτιστικά αγαθά για προβολή και το άνοιγμα ιστορικών κτιρίων συνήθως κλειστά για το κοινό. European Heritage Days (EHD), 26 -28 September 2014. 
National Archaeological Museum ,Athens, Greece.

Theme: The Faces of Time.
Once a year, citizens in 50 countries celebrate Europe’s cultural heritage. This initiative of the European Heritage Days, launched by the Council of Europe in 1991, has been since 1999 a joint action of the Council of Europe and the European Commission, putting new cultural assets on view and opening up historical buildings normally closed to the public.
   Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων (γνωστός και ως αστρολάβος των Αντικυθήρων ή υπολογιστής των Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο τέχνημα που πιστεύεται ότι ήταν ένας μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων, που παρουσιάζει ομοιότητες με πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό.
The Antikythera mechanism (/ˌæntɨkɨˈθɪərə/ ant-i-ki-theer-ə or /ˌæntɨˈkɪθərə/ ant-i-kith-ə-rə) is an ancient analog computerdesigned to predict astronomical positions and eclipses. It was recovered in 1900–01 from the Antikythera wreck, a shipwreck off the Greek island of Antikythera.

The instrument has been designed and constructed by Greek scientists and dated between 150 to 100 BC.Technological artifacts approaching its complexity and workmanship did not appear again until the 14th century, when mechanical astronomical clocks began to be built in Western Europe.


Καλή Συνέχεια 

To be Continued.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου