Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Τo be restored@ Orchomenos, Viotia, Region of Central Greece.

Οι φωτογραφίες μου / My photos
 Κύρια Όψη / Front Elevation
 Δυτική (Πίσω) Όψη / West (Rear) Elevation

Το κτιριακό συγκρότημα του Ορχομενού της αγγλικής εταιρείας Lake Copais Co. Ltd που διαδέχθηκε την αντίστοιχη γαλλική εταιρεία για την αποξήρανση, καλλιέργεια και εκμετάλλευση των προϊόντων της ιστορικής περιοχής της λίμνης της Κωπαϊδας (1867-1887), αποτελεί ένα από 6 μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1900. 
Περιελάμβανε κτίριο γραφείων, αποθηκευτικούς χώρους και κατοικίες ενώ μαζί με το κτιριακό συγκρότημα της εταιρείας στον Αλίαρτο Βοιωτίας χαρακτηρίστηκε από το ΥΠΠΟ ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α./ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/26/1255/ 8.1.91, ΦΕΚ 33/Β/28.1.91. στην ιδιοκτησία του Δήμου Ορχομενού.
Από το 2005 έως το 2007 μέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή μιας σύγχρονης αίθουσας συνεδριάσεων & εκθέσεων έργων τέχνης (συνεδριακό κέντρο), αναψυκτήριο καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η προμήθεια όλου του εξοπλισμού των χώρων. 
Μέσα στο συγκρότημα στεγάζονται το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΑΕΚ και το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας (2000-2006). 
Επίσης, στο συνολικό συγκρότημα των κτιρίων στεγάζεται η Σχολή Γονέων και στο άμεσο μέλλον η δημοτική αστυνομία.

The building complex of Orchomenos of the English company Lake Copais Co. Ltd which succeeded the French company previously on charge for drainage, cultivation and exploitation of the historical area of ​​Lake Copais (1867-1887) is one of six large industrial complexes built in Greece in the early 1900s. 
The complex includes an office building, warehouses and residences and as the building complex of the same company in Aliartos, Viotia is marked by the Ministry of Culture as an historic monument and as a property is managed by the Municipality of Orchomenos.
From 2005 to 2007 through the Regional Development Fund of Central Greece was financed a construction of a modern auditorium and art exhibitions (congress center), a refreshment center and the landscaping of all premises.
Within the complex now is housed the School of Second Chance and the Adult Education Centre, projects co-financed from the R.D.Fund of Central Greece (2000-2006).
Also, the total complex of buildings houses the School of Parents and in the near future the municipal police.

Περίοδος Υλοποίησης: 11/10/2005 - 30/11/2007
Χρηματοδότηση:
Προϋπολογισμός: 756.542,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 100,00 %
- Κοινοτική Συμμετοχή: 80,00 %
- Εθνική Συμμετοχή: 20,00 %

Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ορχομενού.


Implementation Period: 11/10/2005 - 30/11/2007
Funding:
Budget: 756.542,00 €
 
Public Expenditure: 100.00%
- Community Participation: 80.00%
- National Contribution: 20,00% 
 
Fund Co-Financing: ERDF (European Regional Development Fund).
Implementation Sector: Municipality of Orchomenos.

Το παρόν κτίριο της εταιρείας Lake Copais Cο. Ltd είναι σήμερα μη αναπαλαιωμένο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου είναι ελλιπής. 
This particular house of the building complex of Lake Copais Co. Ltd in Orchomenos today is not restored and the landscaping task is incomplete.


Το φωτογράφισα για το αρχείο μου και το μοιράζομαι μαζί σας.
I took these pictures for my archive but I also want to share it with you. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου