Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

The Exhibition of the Month - "UNEARTHED"@ Athens, Greece.ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Έκθεση με θέμα το Έργο της επέκτασης του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου στον Πειραιά.
 

Οργάνωση: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων.
@ κτήριο Ξυλαποθήκη επί της Οδού Πύλης 8 στις Αστικές Πύλες του Πειραιά. 


UNEARTHED
displaying the finds of the archaeological survey that construction works of the Metro Extension to Piraeus brought to light.
Organisers : ATTIKO METRO S.A. in joint organization with the Department of Antiquities of Western Attica, Piraeus and Islands . 
@ Xylapothiki Building, located at 8 Pylis Street at the archaeological site of the Gates of Classical Piraeus.
Μία συλλογή από φωτογραφίες και βίντεο φέρνουν στην επιφάνεια τις διαδικασίες που εξελίσσονται παράλληλα σε διαφορετικά σημεία του έργου, υπόγεια και πίσω από εργοταξιακές περιφράξεις. Με ξεναγό τον φωτογραφικό και κινηματογραφικό φακό ο επισκέπτης περιηγείται σε αθέατους τόπους: από τις αρχαίες σήραγγες, τις δεξαμενές και το ρωμαϊκό υδραγωγείο, στις σύγχρονες σήραγγες των υπόγειων σταθμών του Μετρό και στα εργαστήρια συντήρησης της ανασκαφής.

Στόχος της παρουσίασης είναι να αφηγηθεί με σύγχρονα εποπτικά μέσα τις ιστορίες πίσω από τις κατασκευές, αυτές που φτιάχτηκαν σε μακρινές εποχές αλλά και τις σύγχρονες. Κυρίως όμως προσδοκά να φωτίσει με ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της ανθρώπινης σύμπραξης και συνεργασίας.


A collection of photos and videos that bring out the working procedures that are evolving in different parts of the project, underground where the worksite is and behind fences. Guided by the photographic and cinematic lens the visitor browses invisible places: from the ancient tunnels, tanks and the Roman aqueduct in modern tunnels underground stations Metro and maintenance workshops of the excavation. 
The aim of the presentation is to narrate with modern visual media stories behind the structures, those that were made in the distant past and modern. Above all it hopes to illuminate in a meaningful way the importance of human cooperation and collaboration.
 Καλή Επίσκεψη / Not to be missed. 

 Link: https://efadyat.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου