Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Documenta 14 + @ Athens - Part I


Σε εξέλιξη / In progress

Η έκθεση της documenta 14 είναι στην Αθήνα από τις 08.04 έως τις 16.07.2017 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λίγες από τις φωτογραφίες μου στην πρώτη μου επίσκεψη στο ΕΜΣΤ (στάση Α).
http://www.documenta14.de/gr 
+ / σύν
λίγες ακόμη φωτογραφίες μου από δύο άλλες εκθέσεις με αφορμή την documenta 14 (στάσεις Β και Γ).

Documenta 14  is in Athens from 08.04 to 16.07.2017 and I would like to share with you some of my photos of my first visit at EMST (stop A).
http://www.documenta14.de/en
+ / plus
few more photos of two art exhibitions on the occasion of documenta 14 (stops B and C).


Καλή Επίσκεψη!

Have a nice visit!

Schon mal einen schönen Besuch!


Στάση A /Stop A (documenta 14).
(ΕΜΣΤ) Εθνικό Μoυσείο Σύγχρονης Τέχνης  
(EMST) National Museum of Contemporary Art 
http://www.emst.gr/
Στάση Β / Stop B 
«Διάλογοι Αθήνας 2017» με τίτλο «Το Ελλαδικό Αντιπαράδειγμα» 
Dialoques of Athens 2017 : The Greek Counter - Example 
 06.04 -12.04.2017
Διπλάρειος Σχολή, Πλατεία Θεάτρου / Diplarios School, 3 Theatre Square. 
Στάση Γ / Stop C
BREAKING NEWS - ATHENS 
30.03 - 11.06.2017 
ΝΕΟΝ /  Michael Landy
 http://neon.org.gr/gr/breakingnewsathens-gr/ΟΧΙ στην αδιαφορία/ μετανάστευση / θράσος / θλίψη...
NO to indifference / immigration /audacity / sorrow ...
NEIN zur Gleichgültigkeit / Einwanderung / Kühnheit /  Sorge ...


Καλή Συνέχεια /  To be Continued 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου