Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Region of Central Greece - Step by Step

        Οι φωτογραφίες μου / My photos

Στο εσωτερικό των γραφείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, η κύρια κλίμακα από όροφο σε όροφο γράφει ιστορία... 
Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα.

Inside the government offices of Region of Central Greece in Lamia, the main staircase from floor to floor tells a story of its 5 units... 
Boeotia, Euboea, Evrytania, Phthiotis, Phocis.


Step by step...


 Βοιωτία / Boeotia       Destination for 4 seasons 

 Εύβοια / Euboea      Timeless Emotion

 Ευρυτανία / Evrytania     Authentic Lifestyle

Φθιώτιδα / Phthiotis     Enjoyment at the heart of Greece

Φωκίδα / Phocis    The beauty of contrast


Καλή ανάβαση + Καλή Συνέχεια!
Have a great visit! 

www.pste.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου