Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Postcard from Delphi - A Christmas tree and a lesson in Ancient Greek History


18.12.2015  
Εκδήλωση για τα παιδιά του δημοτικού και φίλους
Θέμα: Στολίζω το έλατο του μουσείου με τον αγαπημένο μου Ήρωα
 
@ Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. 
(http://www.e-delphi.gr/).

18.12.2015
 
Event for children of primary school and friends
Subject: Decorate a 
Christmas tree with your favorite Ancient Greek Hero 
@ Archaeological Museum of Delphi, Region of Central Greece. 
(http://www.e-delphi.gr/).Ancient Greek Heroes and Goddesses (Design: Maro Rodi).

Και ότι καλό έχει απομείνει το 2015 φεύγει ή εξελίσσεται το 2016. 
Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος!

And whatever good remains from 2015 to be continued or end in 2016.
 Happy New Year!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου